estudi obres blog publicacions © Copyright 2016 | Jaime Prous Architects, SL
< Tornar
albons Girona, Espanya
Camp a través Turbulents colores intensos i freds tenyeixen l’Empordà a través dels seus camps i les seves cases i defineixen geografía, historia, tradició. Aquests elements es filtren aquí per descompondré a la masia en múltiples cambres connectades mitjançant patis i escletxes per on xiula la tramontana. Així, es transformen la parcel·la i la llar en la viva imatge de la comarca.
contacte