estudi obres blog publicacions © Copyright 2016 | Jaime Prous Architects, SL
< Tornar
Pedra dual Esclata enmig de la sala un gran meteorit de contorn irregular. El seu hermetisme imposa, espanta. Però alhora incita a veure què amaga en el seu interior. I és que, com si d’una inmensa ametista es tractés, les seves entranyes polièdriques brillen en milers de formes cristal·lines que convergeixen en un cor d’aroma fantástica. prada box Milan, Italia
contacte